Với mật độ dân số hơn 2,2 triệu người tính đến ngày 1 tháng 8 năm 2010, Thành phốNagoya đã trở thành trọng tâm của nước Nhật.với các vùng phát triển quan trọng ở Chubu

Cùng vói mối quan hệ giao hữu với các nước trên thế giới như Nam Kinh, Los Angeles, Mexico, Sydney, Nagoya đã và đang liên tục phát triển thành một thành phố công nghiệp với quy mô quốc tế.

Hơn nữa, chi phí sinh hoat tại Nagoya thường thấp hơn các vùng khác ở Nhật bản nên Nagoya sẽ là một nơi lý tưởng để du học sinh sinh sống và học tập