〈Việc làm thêm〉

Để được đi làm thêm, du học sinh cần phải có "Giấy cho phép làm thêm" do cơ quan quản lí cấp.
Du học sinh không được phép làm những công việc như tiếp viên bar, các cơ sở đánh bạc Pachinko
1 ngày chỉ được làm tối đa 4 tiếng


〈Bảo hiểm sức khỏe〉


Để có thể yên tâm về cuộc sống du học, trường khuyến khích các em học sinh nên đóng bảo hiểm sức khỏe
Có thể đăng kí đóng bảo hiểm tại các ủy ban quận nơi cư ngụ