Sự hội nhập Xã hội hóa toàn cầu công nghệ thông tin cùng với nền khoa học công nghệ ngày càng tiến bộ trên thế giới trong thế kỷ 21 này đã làm các quốc gia xích lại gần nhau hơn, cùng mối quan hệ giữa các nước càng thắt chặt hơn về mặt kinh tế lẫn xã hội.    

Nổi bật nhất ở thành phố Aichi này là sân bay quốc tế Chubu đã trở thành trọng tâm kết nối với các quốc gia với nhau.

Trong bối cảnh và môi trường mới hiện nay , trường của chúng tôi không chỉ chú trọng dạy các bạn ngữ pháp, từ vựng với cách phát âm truyền thống. của Nhật Bản mà còn đào tạo và giúp sức cho các bạn để trở thành những nhân tài thích ứng với cộng đồng xã hội quốc tế