English
日本語

THÀNH VIỆN CỦA HIỆP HỘI CHẤN HƯNG GIÁO DỤC NHẬT NGỮ
TRƯỜNG NHẬT NGỮ NORTH RIVER

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TUYỂN SINH SỰ KIỆN CÁCH ĐI ĐẾN TRƯỜNG

LỜI CHÀO

Ngày 31 tháng 1 năm 2020


  Cũng khoảng 20 năm trôi qua kể từ khi thế giới công nhận "Thông tin" như một yếu tố quan trọng ngoài "Con người", "Của cải", "Tiền bạc"。Khoảng cách giữa các quốc gia được rút ngắn lại nhanh chóng, và sự giao lưu quốc tế cũng không dừng chỉ dừng lại ở sự giao lưu văn hóa và kinh tế mà còn vẫn đang hoạt động liên tục.

  Nhờ vào việc ưu tiên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sự tiến hóa của máy móc công nghệ, nên trong tương lai gần nhân loại có thể sẽ đón một bước ngoặt mới.

  Nhưng mà cho dù thế giới có phát triển thế nào đi nữa thì vai trò chủ đạo vẫn là loài người chúng ta。Hơn nữa dù cho việc giao tiếp giữa con người với nhau có thay đổi cách thức, tiến hóa thành gì đi nữa thì cũng không thể nào mất đi được. Trong điều kiện như thế chúng tôi cảm thấy một sứ mệnh to lớn là được cống hiến cho sự giao lưu quốc tế thông qua ngôn ngữ được gọi là tiếng Nhật ở tại một đất nước tên là Nhật Bản.


Người sáng lập  YUJI KITAGAWA
THÔNG BÁO

2021-06-30

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT(PDF) (BẢN TIẾNG NHẬT)

2021-07-08BÁO CÁO VỀ VIỆC TIẾP THU NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT CỦA KHÓA TỐT NGHIỆP (BẢN TIẾNG NHẬT)SỐ BƯU ĐIỆN 453-0851 SỐ 2-8-3 ĐƯỜNG HATAE, QUẬN NAKAMURA, THÀNH PHỐ NAGOYA
SỐ ĐIỆN THOẠI:052-485-3757 SỐ FAX:052-485-3758
Copyright(C)2020 North River Japanese Language School.All rights reserved.