English
日本語

THÀNH VIỆN CỦA HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG GIÁO DỤC NHẬT NGỮ

TRƯỜNG NHẬT NGỮ NORTH RIVER

NORTH RIVER JAPANESE LANGUAGE SCHOOL


TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
TUYỂN SINH
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
CÁCH ĐI ĐẾN TRƯỜNG

BUỔI THUYẾT TRÌNH (THÁNG 2)
ĐI DÃ NGOẠI (THÁNG 5)

SỐ BƯU ĐIỆN 453-0851 SỐ 2-8-3 ĐƯỜNG HATAE, QUẬN NAKAMURA, THÀNH PHỐ NAGOYA
SỐ ĐIỆN THOẠI:052-485-3757 SỐ FAX:052-485-3758
Copyright(C)2020 North River Japanese Language School.All rights reserved.