English
日本語

THÀNH VIỆN CỦA HIỆP HỘI CHẤN HƯNG GIÁO DỤC NHẬT NGỮ
TRƯỜNG NHẬT NGỮ NORTH RIVER

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TUYỂN SINH SỰ KIỆN CÁCH ĐI ĐẾN TRƯỜNG

1.CƠ SỞ CHÍNH (SỐ 2-8-3 ĐƯỜNG HATAE, QUẬN NAKAMURA, THÀNH PHỐ NAGOYA) 2.CỞ SỞ PHÍA TÂY (SỐ 40 PHƯỜNG OKITA, QUẬN NAKAMURA, THÀNH PHỐ NAGOYA)
CÁCH ĐI ĐẾN:
-Trường hợp đi tàu
Đi tàu Kintetsu xuống ga Kogane rồi đi bộ khoảng 2 phút.


-Trường hợp đi xe buýt
Đi xe buýt thành phố xuống trạm Koganebashi ở ngay trước trường.
CÁCH ĐI ĐẾN:
-Trường hợp đi tàu
Đi tàu điện ngầm Nagoya tuyến Higashiyama xuống ga Iwatsuka cửa số 3 rồi đi bộ khoảng 11 phút.


-Trường hợp đi xe buýt
Đi xe buýt thành phố xuống trạm Shoinkoko rồi đi bộ khoảng 3 phút.


SỐ BƯU ĐIỆN 453-0851 SỐ 2-8-3 ĐƯỜNG HATAE, QUẬN NAKAMURA, THÀNH PHỐ NAGOYA
SỐ ĐIỆN THOẠI:052-485-3757 SỐ FAX:052-485-3758
Copyright(C)2020 North River Japanese Language School.All rights reserved.